Özgür Bir Zihin = Dingin Bir Ruh Hali

Özgür Bir Zihin = Dingin Bir Ruh Hali

Günümüzde kişisel rollerin fazlalığı, sorumlulukların artması, kapasitenin üzerinde hedefler belirlenmesi, stres ve daha birçok faktör zihin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden kurtulmak için profesyonel destek almak; özgür bir zihin, dingin bir ruh halini beraberinde getiriyor ve mutlu hayatın kapılarını açıyor. G4 Güven Zihin Sağlığı Kompleksi’nde; psikologlar ve psikiyatristler; sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin ruhsal sağlığının fotoğrafını çekiyor. İhtiyaçlarınıza en uygun bireysel veya grup terapileriyle ruh haliniz iyileştiriliyor ve yaşam kaliteniz bir adım ileriye taşınıyor.

Psikoterapiler

Destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi gibi farklı terapi ekolleri aracılığıyla psikolojik destek verilmektedir.

Diyet Sürecine Destek Terapisi

G4 sağlıklı beslenme ve diyet programlarını uygularken diyetisyen görüşmeleri kadar diyete uyumu bozan psikolojik sorunların üstesinden gelmek ve uzun süreli diyete uyum motivasyonunu artırmaya yönelik psikolojik destek verilmektedir.

Aile Danışmanlığı

Aile içinde anne, baba ve çocuklar ya da eşler arasında yaşanan sorunlarda psikiyatrist ve psikolog tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak, aile görüşmeleri ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Profesyonel Sporcular için Destekleyici Psikoterapi 

Profesyonel sporcular için spor sadece spor değildir, sürekli yüksek özgüven, sağlam motivasyon ve psikolojik dayanıklılık gerektiren uzun bir süreçtir. Bu süreçte ruh sağlığı uzmanları tarafından verilecek psikolojik destek sporcunun başarısını artıracaktır.

Sanat Terapisi

Resim ve heykel başta olmak üzere farklı sanat materyallerinin kullanılmasıyla; kişinin kendini ifade etmesine, kişisel gelişim ve farkındalığın artırılmasına yönelik dışavurumcu bir terapi biçimi olan sanat terapisi merkezimizde uygulanmaktadır.

Müzik Terapisi

Duygularınızı sözel olarak dile getirmek yerine, müziğin ve ritmin etkisiyle hem kendinizi ifade etmek, hem stresten uzaklaşıp rahatlamak, hem de ruhunuzu dinlendirmek isterseniz bireysel ya da grup müzik terapilerimize katılabilirsiniz.

Nefes Eğitimi

Transformal nefes terapisi stresten arınmaya ve gevşemeye yardımcı farklı nefes tekniklerinin kullanılmasıdır.

Uğraşı Terapisi

Demans, Alzheimer veya Parkinson hastalığı gibi nöropsikiyatrik hastalıkları olanlarda ya da fizik tedavi alması gereken fiziksel ve bilişsel yıkımı olanlarda; farklı günlük yaşam aktivitelerinin daha iyi yapılmasına yönelik becerilerin artırılması için uğraşı terapisi ergoterapistimiz tarafından uygulanmaktadır.

Yoga 

Yoga öncelikle vücudumuzun daha esnek ve zinde olmasını sağlar. Ayrıca ruhsal açıdan sakinleştirici, kaygıya karşı gevşetici etkisiyle kanser dahil pek çok hastalıkta yaşam kalitesini artırdığına dair bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Yoga, ruh sağlığı için tamamlayıcı ve bütüncül tıbbın bir parçası olarak merkezimizde uygulanmaktadır.

Meditasyon

Meditasyon, bedenen ve zihnen hiçbir şey yapmadan, sadece saf var oluş halinde olma durumudur. Zihnen ve bedenen kıpırtısızlık halidir. Kişi ancak bu hali deneyimlediğinde yüksek bilinç ve farkındalık seviyesine ulaşır. Bu halde içsel ahengini ve öz varlığını bulur, evrenle bir ve bütün olma deneyimi yaşar.

Pranamaya: Nefes

Demans, Alzheimer veya Parkinson hastalığı gibi nöropsikiyatrik hastalıkları olanlarda ya da fizik tedavi alması gereken fiziksel ve bilişsel yıkımı olanlarda; farklı günlük yaşam aktivitelerinin daha iyi yapılmasına yönelik becerilerin artırılması için uğraşı terapisi ergoterapistimiz tarafından uygulanmaktadır.

Yoga Nidra: Hipnoyogik Derin Gevşeme

Yogilerin mucizevi gevşeme ve dinlenme yöntemi Yoga Nidra hipnoyogik uyku tekniğidir. “Nidra” Sanskritçe “uyku” anlamına gelse de Yoga Nidra tekniğinde amaç asla uyumak değil, farkındalık içinde derin gevşeme deneyimi yaşamaktır. Yoga Nidra’nın sağlığa çok faydası vardır. Uyku problemlerini giderir, duygusal dünyamızı düzenler, hücre yenilenmesini destekler, psikosomatik birçok hastalığın şifalanmasında yardımcı olur. Fakat en önemlisi zihnen ve bedenen dinlenirken bir yandan da bilinç ve farkındalık seviyemizi genişletir.

Hatha Yoga

“Ha” Güneş, “tha” ise Ay anlamına gelmektedir. Güneş elementi eril, Ay elementi ise dişil enerjiyi simgeler. Hatha yoga beden içinde varolan güneş ve ay enerjisini dengelemek için bir sistemdir.